DOBRO JE VEDETI – Vožnja prikolice in kategorije izpitov (56. člen ZVoz):

Kategorija B:

    – V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.
    – Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorij B, C1, C, D1 ali D smejo voziti motorna vozila navedenih kategorij tudi, kadar so jim dodani lahki priklopniki (prikolice do 750 kg skupne teže). Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če se usposobi v skladu s petim odstavkom 37. člena tega zakona in opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.

Kategorija BE:

    – V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.
2023-01-06T11:48:54+01:00

NIEWIADOW BD7530UH

KIPER(primerna za prevoz tovora, štirikolesnikov, snežnih sani,…)

DOLŽINA: 304 cm
ŠIRINA: 150 cm
STOJNA VIŠINA(pod cerado): 165 cm
NTDM: 750 kg
NOSILNOST: 495 kg

Potrebujete tretjo tablico avtomobila.

CENA: 30,00 € / dan
2023-01-06T11:51:10+01:00

Pongratz PHL 3700/17 T-AL

DOLŽINA: 370 cm
ŠIRINA: 176 cm
STOJNA VIŠINA(pod cerado): 200 cm
NTDM: 2000 kg (NTDM – NAJVEČJA TEHNIČNA DOVOLJENA MASA)
NOSILNOST: približno 1430 kg (brez nadgradnje)

Prikolica je registrirana – ne potrebujete tretje tablice avtomobila.

CENA: 45,00  € / dan


IZPOSOJA PRIVEZOVALNIH TRAKOV
  • 2 KOSA JE 3 EUR/DAN
  • 4 KOSE JE 5 EUR/DAN

Kavcija za najem prikolic je od 50,00 do 300,00 EUR, odvisno od tipa prikolice.

DEMONTAŽA/MONTAŽA CERADE JE 22,50 €.