Pravno obvestilo

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o podjetju Avto-Shop Formula Jelka Meglič s.p. in njegovem poslovanju.

Pravno obvestilo spletnega mesta www.formula-sp.si

Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.formula-sp.si. Vse podatke in informacije, objavljene na spletnih straneh podjetja, je pred uporabo obvezno treba preveriti pri zaposlenih v podjetju. Vse informacije so namreč zgolj informativne narave. Podjetje Avto-Shop Formula se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu www.formula-sp.si, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Spletne strani podjetja so njena intelektualna lastnina.
Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje le-teh je brez pisnega soglasja podjetja prepovedano.
Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnih straneh podjetja.